Ohlášky Svatého týdne (2012)

Sobota před květnou nedělí - 31. březen 2012

09:00 - DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V HK
18:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Neděle - 01. duben 2012 (KVĚTNÁ - PAŠIJOVÁ NEDĚLE)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v Zálesní Lhotě
15:00 - křížová cesta ve Studenci
17:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě (V době školního vyučování)

Pondělí - 02. duben 2012 (Pondělí svatého týdne)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci

Úterý - 03. duben 2012 (Úterý svatého týdne)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 04. duben 2012 (Středa svatého týdne)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Čtvrtek - 05. duben 2012 (ZELENÝ Čtvrtek)

16:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
do 20:00 - adorace v zahradě Getsemanské, kostel Studenec

Pátek - 06. duben 2012 (VELKÝ Pátek)

09:00 - křížová cesta ve Studenci
15:00 - bohosl. křížové cesty v Čisté u Horek
17:00 - Velkopáteční obřady ve Studenci
19:00 - Velkopáteční obřady v Roztokách
od 12. hodiny - zpřístupnění kostela ve Studenci k modlitbě

Sobota - 07. duben 2012 (BÍLÁ Sobota)

08:00 - modlitba u Božího hrobu ve Studenci
do 19:00 - adorace u Božího hrobu, kostel Studenec
11:00 - výstav NSO u Božího hrobu v Roztokách
18:00 - obřady v Roztokách
20:30 - obřady ve Studenci

Neděle - 08. duben 2012 (SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
18:00 - nešpory v kostele ve Studenci

„…Kristus ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost,
nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, a vzal na sebe přirozenost služebníka.“
Požehnané Velikonoce 2012 přeje pan farář a bratři jáhni