Ohlášky Svatého týdne (2011)

Sobota před květnou nedělí - 16. duben 2011

09:00 - DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V HK
18:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Neděle - 17. duben 2011 (KVĚTNÁ – PAŠIJOVÁ NEDĚLE)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v Zálesní Lhotě
15:00 - křížová cesta ve Studenci

Pondělí svatého týdne - 18. duben 2011

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci

Úterý svatého týdne - 19. duben 2011

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa svatého týdne - 20. duben 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
16:00 - mše sv. v kapli kostela v Roztokách
18:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

ZELENÝ ČTVREK - 21. duben 2011

16:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
do 20:00 - adorace v zahradě Getsemanské, kostel Studenec

VELKÝ PÁTEK - 22. duben 2011

09:00 - křížová cesta ve Studenci
15:00 - bohosl. křížové cesty v Čisté u Horek
17:00 - Velkopáteční obřady ve Studenci
19:00 - Velkopáteční obřady v Roztokách

BÍLÁ SOBOTA - 23. duben 2011

08:00 - modlitba u Božího hrobu ve Studenci
do 19:00 - adorace u Božího hrobu, kostel Studenec
11:00 - Výstav NSO u Božího hrobu v Roztokách
12:00 - polední modlitba v Roztokách
18:00 - obřady v Roztokách
20:30 - obřady ve Studenci (Udílení sv. Křtu při vigilii)

Neděle - 24. duben 2011 (SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě (první sv. přijímání Kryštůfka Macháčka)