Ohlášky a pořad bohoslužeb 7.3.-13.3.

Úterý 8. března

18:00 – Studenec (od 17:30 adorace) – za Ludmilu Erbenovou a rodiče

Středa 9. března

18:00 – Studenec !!!

Čtvrtek 10. března

8:00 – Studenec (od 7:30 adorace) – na poděkování s prosbou o další Boží pomoc

Pátek 11. března

18:00 – Studenec

Sobota 12. března

8:00 – Studenec

Neděle 13. března – 2. neděle postní

8:00 – Studenec – za Josefa a Růženu Vanclovy a syna Petra

11:00 – Čistá u Horek

15:00 – Studenec – křížová cesta

⁕⁕⁕

 • Minulou neděli se na pomoc Ukrajině vybralo ve Studenci 31.250Kč, v Roztokách 19.740Kč a v Čisté 12.578Kč. V kasičce na opravy se za měsíc únor shromáždilo 11.900Kč. Děkujeme!
 • Prosíme o pomoc s úklidem kostela v Zálesní Lhotě, který proběhne v sobotu 12. března. Více informací u kostelníka Petra Mečíře.
 • Po dobu opravy omítek a výmalby části kostela v Roztokách nebudou v tamních kostele probíhat bohoslužby. Středeční mše svatá je přeložena do Studence na 18h, nedělní nahrazena od 20. března bohoslužbou v Zálesní Lhotě v 9:30.
 • Zasedání pastorační rady (PR) se uskuteční ve čtvrtek 10. března v 19:15 v hasičárně. Pokud máte nějaký podnět, prosíme, abyste jej co nejdříve sdělili někomu z členů PR.
 • Úmysly pro úterní adoraci:
  • za ukončení války a mír na Ukrajině, v Sýrii, v Jemenu a v Etiopii
  • za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky
  • za Janu a Ondru Tušiakovy, jejich manželství a požehnání pro celou rodinu
  • za biřmovance, za naše ministranty
  • za zdárný průběh rekonstrukce fary