Ohlášky a pořad bohoslužeb 4.4.-10.4.

Úterý 5. dubna

18:00 – Studenec (od 17:30 adorace) – za Anežku Jiranovou, manžela a celý rod

Středa 6. dubna

17:00 – Roztoky u Jilemnice – BEZE MŠE SVATÉ

Čtvrtek 7. dubna

8:00 – Studenec (od 7:30 adorace) –

Pátek 8. dubna

18:00 – Studenec – P.Prokop Tobek

Sobota 9. dubna

8:00 – Studenec – na poděkování za 85 let života

Neděle 10. dubna – Květná neděle

8:00 – Studenec

9:30 – Roztoky u Jilemnice

11:00 – Zálesní Lhota

11:00 – Čistá u Horek – bohoslužba slova

15:00 – Studenec – křížová cesta

⁕⁕⁕

 • Minulou neděli se ve Studenci vybralo 4.070Kč. Děkujeme!
 • Příští neděli se uskuteční sbírka na plošné pojištění církevního majetku.
 • Děkujeme všem, kdo se podíleli přípravě a organizaci duchovní obnovy!
 • Zpovědní odpoledne před Velikonoci proběhne ve Studenci na Květnou neděli 10. dubna. Přistoupit ke svátosti smíření bude možné v kostele od 14 do 16h, účast přislíbil P.Pavel Kalita z Nové Paky.
 • Úmysly pro úterní adoraci:
  • za ukončení války a mír na Ukrajině a dalších zemích
  • za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky
  • za Janu a Ondru Tušiakovy, jejich manželství a požehnání pro celou rodinu
  • za biřmovance, za naše ministranty
  • za zdárný průběh rekonstrukce fary