Ohlášky a pořad bohoslužeb 3.4.-9.4.

Úterý 4. dubna

18:00 – Studenec (od 17:00 adorace)

Středa 5. dubna

17:00 – Roztoky u Jilemnice

Čtvrtek 6. dubna – ZELENÝ ČTVRTEK

17:00 – Roztoky u Jilemnice

18:30 – Studenec

Pátek 7. dubna – VELKÝ PÁTEK

9:30 – Studenec – křížová cesta

15:00 – Studenec

17:00 – Roztoky u Jilemnice

Sobota 8. dubna – BÍLÁ SOBOTA

8:00 – Studenec – ranní chvály, možnost adorace od 8:30 do 20:30

18:30 – Roztoky u Jilemnice

21:00 – Studenec

Neděle 9. dubna – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

8:00 – Studenec

9:30 – Roztoky u Jilemnice

11:00 – Zálesní Lhota

11:00 – Čistá u Horek – bohoslužba slova

⁕⁕⁕

  • Minulou neděli se ve Studenci vybralo 3.120Kč a v kasičce na opravy se za měsíc březen shromáždilo 8.030Kč. Děkujeme!
  • V úterý bude možnost přijmout svátost smíření od 17h v kostele ve Studenci.
  • Ve středu od 17h se na faře sejde misijní klubko. Na programu bude pečení jidášků, které budou děti rozdávat po obřadech Zeleného čtvrtka.
  • Prosíme rodiny i jednotlivce, aby se ujali jednotlivých zastavení společné křížové cesty na Velký pátek ve Studenci. Rozpis zastavení je k dispozici vzadu na stolku.
  • Prosíme ministranty, aby na velikonoční obřady přicházeli s předstihem. Děkujeme!
  • O velikonoční neděli proběhne žehnání pokrmů.