Ohlášky a pořad bohoslužeb 25.4.-1.5.

Úterý 26. dubna

18:00 – Studenec (od 17:30 adorace) –

Středa 27. dubna

17:00 – Roztoky u Jilemnice

Čtvrtek 28. dubna

8:00 – Studenec (od 7:30 adorace) –

Pátek 29. dubna – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

18:00 – Studenec – za Jiřího Jandu a jeho rodinu

Sobota 30. dubna

18:00 – Čistá u Horek – s nedělní platností

Neděle 1. května – 3. neděle velikonoční

8:00 – Studenec

9:30 – Roztoky u Jilemnice – pouť

11:00 – Zálesní Lhota

11:00 – Čistá u Horek – bohoslužba slova

⁕⁕⁕

 • Minulou neděli se ve Studenci vybralo 6.200Kč. Děkujeme!
 • Ve čtvrtek od 19:15 proběhne v hasičárně zasedání pastorační rady. Případné podněty sdělte prosím co nejdříve některému z členů.
 • Zkouška na páteční dětskou bohoslužbu se uskuteční v úterý od 17h v mateřské školce.
 • Blíží se konec měsíce dubna a s ním i uzávěrka farních listů. Své příspěvky prosím zasílejte paní Veronice Vanclové.
 • Na sobotu 7. května je plánovaná pouť k Roubence.
 • Úmysly pro úterní adoraci:
  • za ukončení války a mír na Ukrajině a v dalších zemích
  • za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky
  • za psychické zdraví pro každého člověka
  • za Janu a Ondru Tušiakovy, jejich manželství a požehnání pro celou rodinu
  • za biřmovance, za naše ministranty
  • za zdárný průběh rekonstrukce fary