Ohlášky a pořad bohoslužeb 2.5.-8.5.

Úterý 3. května – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

18:00 – Studenec (od 17:30 adorace) – za Irenu Šubrtovou, manžela a celý rod

Středa 4. května

17:00 – Roztoky u Jilemnice

Čtvrtek 5. května

8:00 – Studenec (od 7:30 adorace) – za rodiče Ulvrovy a Červovy a celé rody a za bratra Josefa

Pátek 6. května

18:00 – Studenec (hudební doprovod mládež) – za Jaroslava Munzara

Sobota 7. května

8:00 – Studenec

18:00 – Čistá u Horek – s nedělní platností

Neděle 8. května – 4. neděle velikonoční

8:00 – Studenec – za Miloslava Bartoně a rodiče

9:30 – Roztoky u Jilemnice

11:00 – Zálesní Lhota

11:00 – Čistá u Horek – bohoslužba slova

⁕⁕⁕

 • Minulou neděli se ve Studenci vybralo 2.520Kč. V kasičce na opravy se za uplynulý měsíc shromáždilo 9.150 Kč. Děkujeme!
 • Příští neděli proběhne sbírka na podporu kněžského semináře a formaci bohoslovců.
 • Mši sv. v pátek 6. května hudbou a zpěvem zpestří studenecká mládež. Těšíme se!
 • Na sobotu 7. května je plánovaná pouť k Roubence, začátek v 11h modlitbou růžence. Společný odchod: Studenec (od kostela) 9:30, Roztoky (od kostela) 9:30. Žďár 10:00.
 • Úmysly pro úterní adoraci:
  • za ukončení války a mír na Ukrajině a v dalších zemích
  • za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky
  • za Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové (9.-14.8.2022)
  • za biřmovance, za naše ministranty
  • za zdárný průběh rekonstrukce fary