Ohlášky a pořad bohoslužeb 21.9.-27.9.

Úterý 22. září

18:00 – Studenec (od 17:30 adorace) – Za uzdravení vztahů v rodinách

Středa 23. září – Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

17:00 – Roztoky u Jilemnice

Čtvrtek 24. září

8:00 – Studenec (od 7:30 adorace) – Za rodiče Goliášovy, Štemberovy a děti

Pátek 25. září

18:00 – Studenec – Za Jaroslava a Jiřinu Mačkovy

Sobota 26. září

18:00 – Čistá u Horek – s nedělní platností

Neděle 27. září – 26. neděle v mezidobí

8:00 – Studenec – Za Josefa a Vlastu Tauchmanovy a rodiče z obojí strany

9:30 – Roztoky u Jilemnice

11:00 – Zálesní Lhota

11:00 – Čistá u Horek – bohoslužba slova

⁕⁕⁕

  • Děkujeme všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na zdárném průběhu farního dne!
  • V sobotu 26. září od 14h proběhne ve Studenci svatba Anny Hylmarové a Vladimíra Česáka. Kdo by měl proti sňatku námitky, nechť promluví teď, nebo ať mlčí navždy.
  • Na Slavnost svatého Václava v pondělí 28. září se bohoslužby uskuteční ve Studenci v 8:00 a v Roztokách u Jilemnice v 9:30.