Ohlášky a pořad bohoslužeb 18.4.-24.4.

Pondělí 18. dubna

8:00 – Studenec – na poděkování za dar života

11:00 – Čistá u Horek

Úterý 19. dubna

18:00 – Studenec (od 17:30 adorace) – na poděkování s prosbou o další Boží pomoc

Středa 20. dubna

17:00 – Roztoky u Jilemnice

Čtvrtek 21. dubna

8:00 – Studenec (od 7:30 adorace) – za rodinu Mochovu

Pátek 22. dubna

18:00 – Studenec – na poděkování za 75 let života

Sobota 23. dubna

18:00 – Čistá u Horek – s nedělní platností

Neděle 24. dubna – 2. neděle velikonoční

8:00 – Studenec – za Jaroslava Tomáše, manželku a oba rody

9:30 – Roztoky u Jilemnice

11:00 – Zálesní Lhota

11:00 – Čistá u Horek – bohoslužba slova

⁕⁕⁕

 • Minulou neděli se ve Studenci na plošné pojištění církevního majetku v diecézi vybralo 3.770Kč, v Roztokách 1.700Kč a v Zálesní Lhotě 1.110Kč. Děkujeme!
 • V pátek 22.4. od 19h se ve studenecké kostele uskuteční koncert vážné hudby: Melodie ticha. Účinkují umělci z Nové Paky. Vstupné dobrovolné. Srdečně zveme!
 • Úmysly pro úterní adoraci:
  • za ukončení války a mír na Ukrajině a v dalších zemích
  • za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky
  • za psychické zdraví pro každého člověka
  • za Janu a Ondru Tušiakovy, jejich manželství a požehnání pro celou rodinu
  • za biřmovance, za naše ministranty
  • za zdárný průběh rekonstrukce fary