Ohlášky a pořad bohoslužeb 17.4.-23.4.

Úterý 18. dubna

18:00 – Studenec (od 17:30 adorace)

Středa 19. dubna

17:00 – Roztoky u Jilemnice

Čtvrtek 20. dubna

8:00 – Studenec (od 7:30 adorace) – za uzdravení

Pátek 21. dubna

18:00 – Studenec

Sobota 22. dubna

18:00 – Čistá u Horek (s nedělní platností)

Neděle 23. dubna – 3. neděle velikonoční

8:00 – Studenec – za Annu a Josefa Kuříkovy a celý rod – hraje mládež

9:30 – Roztoky u Jilemnice

11:00 – Zálesní Lhota                                                                   

11:00 – Čistá u Horek – bohoslužba slova

⁕⁕⁕

 • Minulou neděli se ve Studenci vybralo 4.720Kč. Děkujeme!
 • Ve středu od 18:30 se na faře sejde náboženství pro 9.třídu a střední školu.
 • Ve čtvrtek od 18h pokračuje na faře četba 1.knihy Mojžíšovy 21.kapitolou.
 • V neděli 23.dubna se uskuteční Den otevřených dveří na studenecké faře. V 15h proběhne slavností požehnání farní budovy Mons. Janem Pasekou a předání čestného občanství Mons.Karlu Exnerovi. Poté bude fara otevřena cca 2h veřejnosti k prohlídce. Prosíme zároveň o pomoc s přípravou pohoštění na tuto akci.
 • Úmysly pro úterní adoraci:
  • za děti, které letos poprvé přistoupí ke svatému přijímání
  • za křesťanskou budoucnost mládeže naší farnosti
  • za mobilní hospic v Semilech
  • za požehnání pro všechny, kteří se starají o nemocné
  • za požehnání a Boží pomoc při skládání státnic a obhajobě diplomky a prosba o shovívavost zkoušejících