Ohlášky a pořad bohoslužeb 1.5.-7.5.

Úterý 2. května – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

18:00 – Studenec (od 17:30 adorace) – za Jiřího Jandu a jeho rodinu

Středa 3. května – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

17:00 – Roztoky u Jilemnice

Čtvrtek 4. května

8:00 – Studenec (od 7:30 adorace) –

Pátek 5. května

18:00 – Studenec

Sobota 6. května

8:00 – Studenec

18:00 – Čistá u Horek (s nedělní platností)

Neděle 7. května – 5. neděle velikonoční

8:00 – Studenec – na poděkování za 80 let života s prosbou o další pomoc

9:30 – Roztoky u Jilemnice – pouť

11:00 – Zálesní Lhota                                                                   

11:00 – Čistá u Horek – bohoslužba slova

⁕⁕⁕

 • Minulou neděli se ve Studenci vybralo 3.150Kč. Děkujeme!
 • Děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci Dne otevřených dveří na faře!
 • Ve středu od 18:30 se na faře sejde náboženství pro 9.třídu a střední školu.
 • Ve čtvrtek 11. května v 17h se uskuteční zasedání farní pastorační rady. Prosíme o vaše podněty k projednání.
 • Úmysly pro úterní adoraci:
  • za děti, které letos poprvé přistoupí ke svatému přijímání
  • za křesťanskou budoucnost mládeže naší farnosti
  • za mobilní hospic v Semilech
  • za požehnání pro všechny, kteří se starají o nemocné
  • za požehnání a Boží pomoc při skládání státnic a obhajobě diplomky a prosba o shovívavost zkoušejících
  • za manžela, děti a rodiče