Ohlášky a pořad bohoslužeb 1.2.-7.2.

Úterý 2. února – Svátek Uvedení Páně do chrámu

18:00 – Studenec (od 17:30 adorace) – Za P.Petra Mejnara, jeho bratra Václava a celý rod

Středa 3. února

17:00 – Roztoky u Jilemnice

Čtvrtek 4. února

8:00 – Studenec (od 7:30 adorace)

Pátek 5. února – Památka sv. Agáty, panny a mučednice

18:00 – Studenec – Za rodinu Tomášovu a Kudrnáčovu

Sobota 6. února – Památka sv. Pavla Mikiho a druhů mučedníků

8:00 – Studenec

17:00 – Čistá u Horek (počet osob podle aktuálních nařízení)

Neděle 7. února – 5. neděle v mezidobí

8:00 – Studenec – pro účast se, prosím, zapište do seznamu

9:30 – Roztoky u Jilemnice (počet osob podle aktuálních nařízení)

11:00 – Zálesní Lhota (počet osob podle aktuálních nařízení)

11:00 – Čistá u Horek – bohoslužba slova

18:00 – Studenec – pro účast se, prosím, zapište do seznamu

⁕⁕⁕

  • Farní charita Studenec děkuje všem dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky. Výtěžek sbírky v kasičce ve Studenci činil 35.334Kč, v Roztokách 14.261Kč, v Zálesní Lhotě 4.491Kč. Děkujeme za vaši důvěru a štědrost!
  • Na podporu biblického apoštolátu v rámci Neděle Božího slova se vybralo ve Studenci 1.950Kč, v Roztokách 550Kč, v Zálesní Lhotě 452Kč. Děkujeme!
  • Protože je v současné době podle vládních nařízení možné obsadit maximálně 10% kapacity míst k sezení, jsou nedělní bohoslužby v Roztokách a Zálesní Lhotě určeny primárně místním farníkům. Děkuji za pochopení.
  • Úmysly pro úterní adoraci
    • za rodiny, které se kvůli pandemii ocitly v těžké situaci
    • za uzdravení