Ohlášky 9. týdne v mezidobí (2017)

Neděle - 04. červen 2017 (SLAVNOST seslání ducha svatého)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA FARNOST)
09:30 - mše sv. v Roztokách u Jil.
11:00 - mše sv. V Zálesní Lhotě
16:30 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek (TRADIČNÍ RITUS)

Pondělí - 05. červen 2017

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 06. červen 2017 (pam. sv. Norberta)

18:00 - mše sv. ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ S PROSBOU...)

Středa - 07. červen 2017

07:30 - mše sv. ve Studenci
18:00 - mše sv. v Roztokách u Jil.
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 08. červen 2017 (Svátek Ježíše Krista)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci (ZA MARII MÜHLOVOVU A MANŽELA)
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v kostele v Čisté

Pátek - 09. červen 2017 (pam. sv. Efréma)

16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě

Sobota - 10. červen 2017

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:00 - první sv. zpověď dětí ve Studenci
18:00 - mše sv. v kostele v Čisté

Neděle - 11. červen 2017 (SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE)

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách u Jil.
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Příležitostná oznámení

  • Po mši sv. V Pátek 9. 6. na faře bude poslední biblická hodina před prázdninami
  • Boží tělo 2017 rádi oslavíme tak, jako každý rok