Ohlášky 9. týdne v mezidobí (2016)

Neděle - 29. květen 2016 (SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA MANŽELE HÁKOVY A KARLA KUŘÍKA)
10:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
18:00 - májová v kostele ve Studenci
19:15 - májová v kostele v Roztokách

Pondělí - 30. květen 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 31. květen 2016 (Svátek Navštívení Panny Marie)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JINDŘICHA KUŘÍKA)

Středa - 01. červen 2016 (pam. sv. Justina, mučedníka)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 02. červen 2016 (pam. sv. Marcelina a Petra, muč.)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 03. červen 2016 (SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA VÁCLAVA KUŘÍKA A DUŠE V OČISTCI)
20:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

Sobota - 04. červen 2016 (SVÁTEK Neposkvrněného Srdce Panny Marie)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 05. červen 2016 (10. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA JANA ALBRECHTA, PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ STUDENEC)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek (TRADIČNÍ RITUS)

 

Pastorační plán

  • Poutní slavnost ve Studenci je v plánu uskutečnit stejným způsobem jako v minulých letech dnech 26. 6. 2016

Příležitostná oznámení

  • Příští neděli ve farnosti Studenec prožijeme První svaté přijímání dětí. K duchovní slavnosti je zvána celá farnost
  • Oznamujeme láskám Vašim, že p. Josef Buryánek z Martinic a p. Cecilie Bušáková z Roztok si hodlají udělit 25. 6. v kostele v Roztokách svátost manželskou
  • Oznamujeme k radosti všech, že místní Církev v Zálesní Lhotě příští neděli přijme novou Kristovu ratolest, Petra Macháčka, při dopolední farní mši svaté
  • Misijní klubko dětí: Středa 1.6., v 17 hod. - fara Studenec