Ohlášky 8. týdne v mezidobí (2015)

Neděle - 24. květen 2015 (SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JINDŘICHA KUŘÍKA A RODIČE)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
18:00 - májová v kostele ve Studenci
19:15 - májováv kostele v Roztokách

Pondělí - 25. květen 2015

mše svatá ve Studenci nebude

Úterý - 26. květen 2015 (pam. sv. Filipa Neriho, kněze)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZÁ RODIČE SLAVÍKOVY A CELÝ ROD)

Středa - 27. květen 2015 (pam. sv. Augustina z Canterbury, biskupa)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
večerní bohoslužby mimořádně nejsou

Čtvrtek - 28. květen 2015

07:30-07:50 - adorace NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 29. květen 2015

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (MŠE SV. PRO DĚTI, NA PODĚKOVÁNÍ)
 

Sobota - 30. květen 2015 (pam. sv. Zdislavy z Lemberka)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v Čisté u Horek

Neděle - 31. květen 2015 (SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JANA ALBRECHTA)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
18:00 - májová v kostele ve Studenci
19:15 - májováv kostele v Roztokách

Příležitostná oznámení

  • noc kostelů Studenec začíná po páteční mši svaté ve Studenci s vlastním programem, vyvěšeným na plakátku
  • Na charitu jste minulou neděli ve Studenci vybrali 1600,- Kč