Ohlášky 7. velikonočního týdne (2016)

Neděle - 08. květen 2016 (7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (OSLAVA SLAVNOSTI NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ, NA PODĚKOVÁNÍ)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
18:00 - májová v kostele ve Studenci
19:15 - májová v kostele v Roztokách

Pondělí - 09. květen 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 10. květen 2016

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA UZDRAVENÍ)

Středa - 11. květen 2016

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 12. květen 2016

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA RODIČE A DĚTI ŠTEMBEROVY A GOLIÁŠOVY)
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 13. květen 2016 (pam. Panny Marie Fatimské)

14:00 - pohřební mše sv. ve Studenci (+ p. MILOSLAV BARTOŇ)
16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA ZEMŘELÉ A ŽIVÉ ČLENY HASIČSKÉHO SBORU STUDENEC)

Sobota - 14. květen 2016 (svátek sv. Matěje, apoštola)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 15. květen 2016 (SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA KARLA HÁKA A RODINU)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)
18:00 - májová v kostele ve Studenci
19:15 - májová v kostele v Roztokách

Příležitostná oznámení

  • Farní setkání ministrantů proběhne v sobotu 14. května na faře ve Studenci od 09: 00 hodin
  • Plánovaná přednáška sestřiček o Božím Milosrdenství proběhne v pátek 13. 5. po mši sv. na faře
  • 21. 5. bude diecézní setkání dětí v Hradci Králové. Informace jsou na nástěnce v předsíni kostela