Ohlášky 7. velikonočního týdne (2015)

Neděle - 17. květen 2015 (7. neděle velikonoční, oslava Nanebevstoupení Páně)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA DOBRÝ ÚMYSL)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS 1962)
18:00 - májová v kostele ve Studenci
19:15 - májováv kostele v Roztokách

Pondělí - 18. květen 2015

mše svatá ve Studenci nebude

Úterý - 19. květen 2015

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZÁDUŠNÍ MŠE ZA JIŘÍHO JANDU)

Středa - 20. květen 2015 (pam. sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
19:00 - adorace NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 21. květen 2015

07:30-07:50 - adorace NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 22. květen 2015

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA MÜHLA, MANŽELKU A CELÝ ROD)

Sobota - 23. květen 2015

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v Čisté u Horek

Neděle - 24. květen 2015 (SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JINDŘICHA KUŘÍKA A RODIČE)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
18:00 - májová v kostele ve Studenci
19:15 - májová v kostele v Roztokách