Ohlášky 7. týdne v mezidobí (2015)

Neděle - 15. květen 2016 (SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)
18:00 - májová v kostele ve Studenci
19:15 - májová v kostele v Roztokách

Pondělí - 16. květen 2016 (SVÁTEK sv. Jana Nepomuckého, kněze a muč., hl. patrona Čech)

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 17. květen 2016

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 18. květen 2016

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 19. květen 2016 (SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO KNĚZE)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 20. květen 2016 (pam. sv. Klementa Maria Hofbauera)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA VÁCLAVA KUŘÍKA A DUŠE V OČISTCI)

Sobota - 21. květen 2016

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 22. květen 2016 (SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA NAŠI DIECÉZI A EJÍHO BISKUPA)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (POUTNÍ MŠE SV. A KŘTINY)
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
18:00 - májová v kostele ve Studenci
19:15 - májová v kostele v Roztokách

Příležitostná oznámení

  • pastorační plán: „Boží Tělo“ je v plánu uskutečnit stejným způsobem jako v minulých letech