Ohlášky 6. velikonočního týdne (2016)

Neděle - 01. květen 2016 (6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách (POUTNÍ MŠE SV. - PATROCINIUM sv. Filipa a Jakuba, apoštolů)
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Čisté u Hor
18:00 - májová v kostele ve Studenci
19:15 - májová v kostele v Roztokách

Pondělí - 02. květen 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 03. květen 2016 (svátek sv. Filipa a Jakuba)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA UZDRAVENÍ)

Středa - 04. květen 2016

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 05. květen 2016 (SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 06. květen 2016 (pam. sv. Jana Sarkandra, mučedníka, první pátek)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
20:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS 1962, PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI)

Sobota - 07. květen 2016 (první sobota)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 08. květen 2016 (7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (OSLAVA SLAVNOSTI NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ, NA PODĚKOVÁNÍ)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
18:00 - májová v kostele ve Studenci
19:15 - májová v kostele v Roztokách

Příležitostná oznámení

  • Farní setkání ministrantů proběhne v sobotu 14. května na faře ve Studenci od 09: 00 hodin
  • Plánovaná přednáška sestřiček o Božím Milosrdenství proběhne v pátek 13. 5. po mši sv. na faře
  • Misijní klubko dětí se koná ve středu 4. 5. 2016 od 17. 00h na faře