Ohlášky 6. veklikonočního týdne (2017)

Neděle - 21. květen 2017 (6. neděle velikonoční)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA MLÁDEŽ, + křtiny Sára Jiranová)
09:30 - mše sv. v Roztokách u Jil.
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě (POUTNÍ MŠE SV. JANA NEPOMUCKÉHO)
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS POUTNÍ MŠE SV.)
18:00 - májová kostele ve Studenci
19:15 - májová v Roztokách u Jil.

Pondělí - 22. květen 2017

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 23. květen 2017 (pam. sv. Jana Křtitele de Rossi)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci s májovou (ZÁDUŠNÍ ZA JANU PLECHÁČOVOU)

Středa - 24. květen 2017 (Panny Marie)

07:30 - mše sv. ve Studenci (ZA ZDENKA ŠIMŮNKA A RODINU)
18:00 - mše sv. v Roztokách u Jil. s májovou
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 25. květen 2017 (SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v kostele v Čisté s májovou

Pátek - 26. květen 2017 (pam. sv. Filipa Neri)

16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě

Sobota - 27. květen 2017 (pam. sv. Augustina z Canterbury)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v kostele v Čisté s májovou

Neděle - 28. květen 2017 (7. neděle velikonoční)

OSLAVA SLAVNOSTI NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JANA ALBRECHTA)
09:30 - mše sv. v Roztokách u Jil.
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
18:00 - májová kostele ve Studenci
19:15 - májová v Roztokách u Jil.

Příležitostná oznámení:

 

  • Zájemci věnujte pozornost plakátku sobotního setkání dětí v Bozkově u Semil na boční vitríně kostela
  • svatodušní duchovní obnova v sobotu 3. 6.