Ohlášky 6. týdne v mezidobí (2012)

Neděle - 12. únor 2012 (6. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
17:30 - več. modlitba v kostele ve Studenci

Pondělí - 13. únor 2012

07:30 - mše sv. kapli na f. v ve Studenci
17:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 14. únor 2012

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 15. únor 2012

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
17:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 16. únor 2012

07:15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 17. únor 2012 (pam. sv. Alexia a druhů)

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Sobota - 18. únor 2012

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
17:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Neděle - 19. únor 2012 (7. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v Zálesní Lhotě
17:30 - več. modlitba v kostele ve Studenci

Příležitostná oznámení

  • Otec biskup Jan Vokál odložil návštěvu naší farnosti, farní rada se proto nekoná
  • V sobotu 18. 2. 2012 pokračuje pravidelná příprava biřmovanců v Roztokách ve čtrnáctidenním intervalu setkání