Ohlášky 5. týdne v mezidobí (2012)

Neděle - 05. únor 2012 (5. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v Zálesní Lhotě
17:30 - več. modlitba v kostele ve Studenci

Pondělí - 06. únor 2012 (pam. sv. Pavla Mikiho a druhů)

07:30 - mše sv. kapli na f. v ve Studenci
17:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 07. únor 2012

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 08. únor 2012

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
17:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 09. únor 2012

07:15 - 07: 45 – Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 10. únor 2012

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa Mühla, manželku a děti)

Sobota - 11. únor 2012 (pam. panny Marie Lurdské)

Světový den nemocných
07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 12. únor 2012 (6. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
17:30 - več. modlitba v kostele ve Studenci

Příležitostná oznámení

  • Otec biskup Jan Vokál navštíví naši farnost v rámci biskupské vizitace dne 16. února t.r.
  • Členové Pastorační a Ekonomické rady farnosti jsou srdečně zváni na setkání s otcem biskupem Janem 16. února cca od 16 h. na faru
  • Včera 4. 2. 2012 začala pravidelná příprava biřmovanců v Roztokách ve čtrnáctidenním intervalu setkání