Ohlášky 5. postního týdne (2011)

Neděle - 10. duben 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Petra Jandu a celý rod)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta ve Studenci

Pondělí - 11. duben 2011

07:30 - mše sv. v kapli na faře ve Studenci (naposled v kapli)

Úterý - 12. duben 2011

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Jos. Horáčka a rodiče)

Středa - 13. duben 2011

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
16:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Čtvrtek - 14. duben 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Pátek - 15. duben 2011

07:30 - mše sv. v Roztokách
16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Anastázii Tauchmanovou a manžela a dceru)

Sobota - 16. duben 2011

07:30 - mše sv. v kapli na faře ve Studenci
18:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Neděle - 17. duben 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa Kuříka a Manželku)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v Zálesní Lhotě
15:00 - křížová cesta ve Studenci

Příležitostná oznámení

  • Dnes po mši budou děti prodávat velikonoční pohledy pro misie
  • Sbírka na pořízení zadních kostelních lavic ve Studenci vynesla 11.900,- Pán Bůh zaplať
  • Oltář Božího hrobu je připraven na velikonoce a může se začít chystat
  • Dnešní nedělí začíná týden modliteb za mládež. Diec. Setkání mládeže se uskuteční v sobotu před květnou nedělí v Hradci Králové
  • Naše farnost by se ráda zúčastnila akce zv. Noc Kostelů