Ohlášky 4. velikonočního týdne (2011)

Neděle - 15. květen 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za frant. Chrtka, za rod Chrtků a Háků)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - Májová v kostele ve Studenci
19:30 - Májová v kostele v Roztokách

Pondělí - 16. květen 2011

07:30 - mše sv. kostele ve Studenci

Úterý - 17. květen 2011

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za zemřelé i živé spolužáky 70)

Středa - 18. květen 2011

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
16:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Čtvrtek - 19. květen 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za manžele Goliášovy a Petra a Tomáše)

Pátek - 20. květen 2011

07:30 - mše sv. v Roztokách
16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (poděkování a p. za Boží pomoc)

Sobota - 21. květen 2011

07:30 - mše sv. v kapli na faře ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 22. květen 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za zdárný průběh léčby)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (Poutní slavnost)
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
18:00 - Májová v kostele ve Studenci
19:30 - Májová v kostele v Roztokách

Příležitostná oznámení

  • Naše farnost připravuje organizování noci kostelů ve Studenci. Informace o průběhu a přípravách jsou na plakátech a na internetových stránkách farnosti. Noc kostelů s kulturně duchovním programem se koná v našem kostele 27. května t.r.. Rádi budeme, když nás přijdete se svými blízkými podpořit
  • Dnes se koná sbírka na kn. Seminář, za týden, 22. 5. druhá sbírka na nové lavice
  • První svaté přijímání bude ve Studenci 5. června
  • Pouť ve Studenci letos oslavíme 24. června