Ohlášky 4. týdne v mezidobí (2014)

Neděle - 02. únor 2014 (Svátek Uvedení Páně do chrámu)

žehnání hromnic
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Marii Kuříkovou)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 03. únor 2014

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 04. únor 2014

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 05. únor 2014 (pam. sv. Agáty)

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
18:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 06. únor 2014 (pam. sv. Pavla Mikiho a druhů)

07:30-07:50 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Zdenka Zahradníka a rodiče)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 07. únor 2014

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Sobota - 08. únor 2014

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 09. únor 2014 (5. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Příležitostná oznámení

  • Jménem celé farnosti děkujeme Judr. Janu Kuříkovi za službu kontroly účtu na malování, a k datu dnešní neděle je této služby zproštěn. Nadále žádáme věřící, aby se obraceli ohl. účtu na malovaní přímo na pana faráře