Ohlášky 4. postního týdne (2011)

Neděle - 3. duben 2011 (4. neděle postní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Marii Lukeslovou, a rodinu)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v Zálesní Lhotě
15:00 - křížová cesta ve Studenci (Děti)

Pondělí - 4. duben 2011

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 5. duben 2011

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Jos. Hylmara a rodiče)

Středa - 6. duben 2011

07:30 - mše sv. v kapli na faře ve Studenci
16:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Čtvrtek - 7. duben 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Pátek - 8. duben 2011

07:30 - mše sv. v Roztokách
16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Františka Horáčka, manželku a rodiče)

Sobota - 9. duben 2011

07:30 - mše sv. v kapli na faře ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 10. duben 2011 (5. neděle postní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Petra Jandu a celý rod)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta ve Studenci

Příležitostná oznámení

  • Dnes bude dětská křížová cesta
  • Příští neděli budou děti prodávat velikonoční pohledy pro misie
  • Dnes se ve Studenci uskuteční první sbírka na pořízení zadních kostelních lavic, prosíme o pomoc, bude třeba vybrat asi mezi 50-60 tis. Korun asi během půl roku, informace o tom budou na nástěnce