Ohlášky 4. adventního týdne a konce kalendářního roku (2015)

Neděle - 20. prosinec 2015 (4. neděle adventní)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA PETRA JANDU A SYNA PAVLA)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě

Pondělí - 21. prosinec 2015

MŠE SV. VE STUDENCI NENÍ

Úterý - 22. prosinec 2015

18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci

Středa - 23. prosinec 2015

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Roztokách

Čtvrtek - 24. prosinec 2015 (ŠTĚDRÝ DEN)

16:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
22:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
24:00 - mše svatá v kostele ve Studenci

Pátek - 25. prosinec 2015 (SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS 1962)

Sobota - 26. prosinec 2015 (Svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
10:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 27. prosinec 2015 (Svátek svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa)

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Pondělí - 28. prosinec 2015

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 29. prosinec 2015 (pam. sv. Thomase Becketa)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 30. prosinec 2015

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Čtvrtek - 31. prosinec 2015 (pam. sv. Silvestra I.)

15:00 - mše sv. v Roztokách
17:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
24:00 - půlnoční V kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS 1962)

Pátek - 01. leden 2016 (SLAVNOST MATKY BOŽÍ)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v v Zálesní Lhotě

„ NARODIL SE VÁM SPASITEL, RADUJTE SE ! „