Ohlášky 34. týdne v mezidobí (2013)

Neděle - 24. listopad 2013 (SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa a Annu Kuříkovy)
09:30 - mše sv. v Roztokách (Školní jídelna)
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě (Křtiny Tušiakovi)
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 25. listopad 2013

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 26. listopad 2013

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Na Úmysl dárce)

Středa - 27. listopad 2013

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
18:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 28. listopad 2013

07:30-07:50 – Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za rodiče Vackovy a Lukeslovy)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 29. listopad 2013

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Na poděkování)

Sobota - 30. listopad 2013 (Svátek sv. Ondřeje)

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 1. prosinec 2013 (1. neděle adventní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za farnost)
09:30 - mše sv. v Roztokách (Školní jídelna)
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Žehnání adventních věnců jako každý rok
  • Druhou neděli adventní se bude udílet v kostele Svátost Nemocných
  • Přípravy a úpravy okolo kostela, hřbitova, fary a parkoviště a možnosti parkování