Ohlášky 33. týdne v mezidobí (2017)

Neděle - 19. listopad 2017 (33. neděle b. r.)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách u Jil.
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek (TRADIČNÍ RITUS)

Pondělí - 20. listopad 2017

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 21. listopad 2017 (Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě)

18:00 - mše sv. ve Studenci (ZA JOSEFA A ANNU KUŘÍKOVY)

Středa - 22. listopad 2017 (pam. sv. Cecilie, panny a muč.)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v Roztokách u Jil.
18:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 23. listopad 2017 (Svátek sv. Klementa I., pap. a muč.)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 24. listopad 2017 (pam. sv. Ondřeje a druhů, muč.)

14:00 - pohřeb v Zálesní Lhotě (P. SPILKOVÁ)
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ)

Sobota - 25. listopad 2017 (pam. sv. Kateřiny Alexandrijské)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 26. listopad 2017 (SLAVNOST KRISTA KRÁLE)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách u Jil.
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
17:00 - kostel ve Studenci (ZAKONČENÍ ADORACE, SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ)

Příležitostná oznámení

  • pokud bude dostatek podpisů na celodenní Adoraci Nejsvětější svátosti, uskuteční se. Zapište se na stolečku, SYSTÉM STEJNÝ, JAKO NA Bílou sobotu