Ohlášky 33. týdne v mezidobí (2015)

Neděle - 15. listopad 2015 (33. neděle během roku)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA A ANNU KUŘÍKOVY)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě

Pondělí - 16. listopad 2015

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 17. listopad 2015 (pam. sv. Alžběty Uherské)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 18. listopad 2015 (pam. Posvěcení římských bazilik P + P)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
18:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 19. listopad 2015

07:30-07:50 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v Čisté u Horek

Pátek - 20. listopad 2015

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚSPĚŠNÉ LÉČENÍ S PROSBOU)

Sobota - 21. listopad 2015 (Pam. Zasvěcení Panny Marie v Jerusalemě)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v Čisté u Horek

Neděle - 22. listopad 2015 (SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA, KRÁLE)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Pastorační plán

  • Úterý 8. prosince – SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ P. M.,: 18.00 h.- mše sv. Studenec

Příležitostná oznámení

  • v pátek, 20. listopadu od 19. 00 hodin, se koná na faře ve Studenci příprava na biřmování