Ohlášky 33. týdne v mezidobí (2014)

Neděle - 16. listopad 2014 (33. neděle v mezidobí)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA FARNOST)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS 1962)

Pondělí - 17. listopad 2014 (pam. sv. Alžběty Uherské, řeholnice)

MŠE SV. VE STUDENCI NENÍ

Úterý - 18. listopad 2014

18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA A ANNU KUŘÍKOVY)

Středa - 19. listopad 2014

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
18:00 - výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Čtvrtek - 20. listopad 2014

07:30-07:50 - výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci
08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA RODIČE TAUCHMANOVY A SOUROZENCE Z O.S.)
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 21. listopad 2014 (pam. Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA RODIČE STRÁNSKÝCH A ČERNÝCH)

Sobota - 22. listopad 2014 (pam. sv. Cecilie, panny a muč.)

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 23. listopad 2014 (SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA FARNOST)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Sobotní oslavy v HK
  • Sbírka na pojištění církevních objektů HK
  • Odhad na malování – strop lodi kostela Studenec = cca 340.000,- kč