Ohlášky 32. týdne v mezidobí (2014)

Neděle - 09. listopad 2014 (Svátek posvěcení Lateránské baziliky)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA JAROSLAVA TOMÁŠE A CELÝ ROD)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Pondělí - 10. listopad 2014

MŠE SV. VE STUDENCI NENÍ

Úterý - 11. listopad 2014 (pam. sv. Martina, biskupa a mučedníka)

18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA LADISLAVA A EMILII TAUCHMANOVI)

Středa - 12. listopad 2014

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA FRANTIŠKA A MARII JEBAVÝCH)
17:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
18:00 - výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Čtvrtek - 13. listopad 2014 (pam. sv. Anežky České, panny)

07:30-07:50 - výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci
08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek (Tato mše mimořádně nebude)

Pátek - 14. listopad 2014

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA LIBORA EXNERA, PODĚK ZA 70 LET ŽIV. A RODINU)

Sobota - 15. listopad 2014 (pam. sv. Alberta Velikého, biskupa a uč. círk.)

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA ANASTAZII TAUCHMANOVOU A MANŽELA)
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 16. listopad 2014 (33. neděle v mezidobí)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA FARNOST)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS 1962)

 

Příležitostná oznámení:

  • DVOJVIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 15. A 16. 11. V JIČINĚ. INFO NA WWW. VIKARIAT.JILEMNICE.CZ
  • OMLUVA – NA CHARITU BYLA ODESLÁNA ŠPATNÁ ČÁSTKA, PO UPOZORNĚNÍ PANEM VIKÁŘEM DÁNO DO POŘÁDKU
  • SBÍRKA NA POTŘEBNÉ ČINILA CELKEM ZA VŠECHNY 16.100,- KČ. PÁN BŮH ZAPLAŤ
  • PŘEBRÁNO V PÁTEK 7. 11. ASI 6 HA LESA V RESTITUCI A TO V K. Ú. ČISTÁ U HOREK. PACHOVNÍ SMLOUVA FARNOSTI A DL HK A.S., VYKÁCENÉ PLANINY BY MĚLY BÝT ZALESNĚNY ZE STRANY LČR
  • ZA TÝDEN BUDE SBÍRKA NA PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ
  • MISIJNÍ KALENDÁŘE, NOVENA K 350 JUBILEU
  • PŘÍŠTÍ NEDĚLI PŘI MŠI SVATÉ VE STUDENCI KŘTITNY MALÉ MARUŠKY JIRANOVÉ