Ohlášky 32. týdne v mezidobí (2010)

Neděle – 7. listopadu 2010 (32. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Jiřího Maťátka)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
11:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
14:30 – mše sv. u kapličky v Martinicích
17:30 – več. modlitba v kostele ve Studenci

Pondělí – 8. listopadu 2010

07:30 – mše sv. v kostele ve Studenci

Úterý – 9. listopadu 2010 (svátek Posvěcení Lat. baziliky)

18:30 – mše sv. v kostele ve Studenci

Středa – 10. listopadu 2010 (pam. sv. Lva Velikého, papeže a uč. cír.)

07:30 – mše sv. v kostele ve Studenci
16:00 – mše sv. v Roztokách
18:00 – mše sv. v Čisté u Horek
19:00 – výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Čtvrtek – 11. listopadu 2010 (pam. sv. Martina, biskupa)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Františka Jebavého a manželku)

Pátek – 12. listopadu 2010 (pam. sv. Josafata, biskupa a mučedníka)

07:30 – mše sv. v Roztokách
16:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Vojtěcha Pilaře)

Sobota – 13. listopadu 2010 (pam. sv. Anežky České, panny)

07:30 – mše sv. v kapli na faře ve Studenci
18:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě

Neděle – 14. listopadu 2010 (33. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Jar. Tomáše a C.R.)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 – mše sv. v Čisté u Horek
Večerní modlitba nebude

Příležitostná oznámení:

  • Dne 14. listopadu se uskuteční sbírka na plošné pojištění církevních objektů a budov v naši diecézi.
  • Naše farnost by ráda na Krista Krále přijala mezi katechumeny Jirku Nového z Bukoviny, který má zájem o katolický křest.
  • V naši farnosti stále probíhá finanční kontrola z KUHK kvůli dotaci na střechu Čistá.