Ohlášky 31. týdne v mezidobí (2011)

 

 

Neděle

30.10.2011

31. neděle v mezidobí

8 h

9.30h

11h

11h

18h

Studenec

Roztoky

Čistá – mše

Zálesní Lhota

Poslední růžencová pobožnost v roce

Pondělí

 

7.30 h

19.30 h

Studenec

adorace Studenec

Úterý

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

 

18 h

 

Studenec

Středa

památka věrných zemřelých

7 h

16.30 h

18 h

18.45

Zálesní Lhota

Roztoky

Studenec

pobožnost na hřbitově

Čtvrtek

 

7.15-7.45

7h

17 h

adorace Studenec

Studenec

Čistá u Horek

Pátek

 

7 h

16 h

18 h

Roztoky – kaple

Zálesní Lhota

Studenec

Sobota

 

7,30 h

13 h

17 h

Studenec – kostel

svatba Studenec, Terezie Kuříková a Ladislav Křídlo

Čistá

Neděle

6.11.2011

32. neděle v mezidobí

 

8 h

9.30h

11h

11h

17.30h

Studenec

Roztoky

Čistá

Zálesní Lhota– mše

večerní modlitba Studenec/adorace+nešpory + požehnání/

 

Další oznámení:

  • Příležitost ke svátosti Smíření: před večerní a nedělní mší sv., a po dohodě kdykoliv;

  • 13. 11. 2011 – udílení svátosti Pomazání nemocných, příjemce: nad 60 let, nebo těžce nemocní;

  • Připravuje se biřmování v Roztokách;

  • Výsledky sbírek na misie na internetu a vývěsce kostela Studenec;