Ohlášky 3. velikonočního týdne (2015)

Neděle - 19. duben 2015 (3. neděle velikonoční)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA A ANNU KUŘÍKOVY)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS 1962)

Pondělí - 20. duben 2015

mše svatá ve Studenci nebude

Úterý - 21. duben 2015

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 22. duben 2015

13:30 - rozloučení v kostele ve Studenci (P. GRUNDOVÁ)
večerní bohoslužby mimořádně nejsou

Čtvrtek - 23. duben 2015 (SLAVNOST SV. VOJTĚCHA, bisk. a muč., hl patrona č. národa)

07:30-07:50 - adorace NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 24. duben 2015 (svátek sv. Jiří)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ A ZA OCHR. DĚTÍ)

Sobota - 25. duben 2015 (svátek sv Marka, evangelisty)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
11:30 - svatba v kostele v Roztokách
18:00 - mše svatá v Čisté u Horek

Neděle - 26. duben 2015 (4. neděle velikonoční, Neděle dobrého pastýře)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA JAROSLAVA TOMÁŠE A MANŽELKU A OBA RODY)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • oznamuje se láskám Vašim, že p. Lukáš Šubrt a sl. Lucie Čermáková si hodlají 25. 4. t.r. Udělit v kostele v Roztokách svátost manželskou