Ohlášky 3. velikonočního týdne (2011)

Neděle - 08. květen 2011 (3. neděle velikonoční)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Marii a Karla Hákovy a Karla Kuříka)
09:30 - mše sv. v Roztokách (Poutní slavnost)
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
18:00 - Májová v kostele ve Studenci
19:30 - Májová v kostele v Roztokách

Pondělí - 09. květen 2011

07:30 - mše sv. kostele ve Studenci

Úterý - 10. květen 2011

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za rodiče Slavíkovy, dceru a souroz.)

Středa - 11. květen 2011

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
16:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Čtvrtek - 12. květen 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Pátek - 13. květen 2011

07:30 - mše sv. v Roztokách
16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Václava Kuříka a duče v oč.)

Sobota - 14. květen 2011 (svátek sv. Matěje)

07:30 - mše sv. v kapli na faře ve Studenci
Intronizace pana biskupa v 15. 00 v HK

Neděle - 15. květen 2011 (4. neděle velikonoční)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Frant. Chrtka, za rod Chrtků a Háků)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - Májová v kostele ve Studenci
19:30 - Májová v kostele v Roztokách

Příležitostná oznámení

  • Naše farnost připravuje organizování noci kostelů ve Studenci. Informace o průběhu a přípravách budou na internetových stránkách farnosti
  • Příští týden se koná sbírka na kn. Seminář, za dva týdny, 22. 5. druhá sbírka na nové lavice
  • První svaté přijímání bude ve Studenci 5. června
  • Pouť ve Studenci letos oslavíme 24. června