Ohlášky 3. týdne v mezidobí (2017)

Neděle - 22. leden 2017 (3. neděle během roku)

PŘERUŠENÍ PROVOZU V KOSTELE VE STUDENCI = OPRAVY
08:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě (ZA VLASTU A JOSEFA TAUCHMANOVY)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 23. leden 2017

PŘERUŠENÍ PROVOZU V KOSTELE VE STUDENCI = OPRAVY
mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 24. leden 2017 (pam. sv. Františka Saleského)

PŘERUŠENÍ PROVOZU V KOSTELE VE STUDENCI = OPRAVY
18:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě

Středa - 25. leden 2017 (Svátek Obrácení svatého Pavla)

PŘERUŠENÍ PROVOZU V KOSTELE VE STUDENCI = OPRAVY
16:30 - mše sv. v Roztokách

Čtvrtek - 26. leden 2017 (pam. sv. Timoteje a Tita, biskupů)

PŘERUŠENÍ PROVOZU V KOSTELE VE STUDENCI = OPRAVY

Pátek - 27. leden 2017 (pam. sv. Tomáše Akvinského)

PŘERUŠENÍ PROVOZU V KOSTELE VE STUDENCI = OPRAVY
18:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (NA PODĚKOVÁNÍ S PROSBOU O DALŠÍ BOŽÍ POMOC)

Sobota - 28. leden 2017 (pam. sv. Anežky Římské)

PŘERUŠENÍ PROVOZU V KOSTELE VE STUDENCI = OPRAVY
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 29. leden 2017 (4. neděle během roku)

PŘERUŠENÍ PROVOZU V KOSTELE VE STUDENCI = OPRAVY
08:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě (ZA JINDŘICHA KUŘÍKA A RODIČE)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Zahájení prací na kostele Studenec: 23. 1. t.r.