Ohlášky 3. týdne v mezidobí (2015)

Neděle - 25. leden 2015 (3. neděle v mezidobí)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA JINDŘICHA KUŘÍKA)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Pondělí - 26. leden 2015

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 27. leden 2015

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ)

Středa - 28. leden 2015 (pam. sv. Tomáše Akvinského, kněze a uč. círk.)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
18:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 29. leden 2015

07:30-07:50 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 30. leden 2015

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci

Sobota - 31. leden 2015 (pam. sv. Jana Boska, kněze)

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 01. únor 2015 (4. neděle v mezidobí)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA A VLASTU TAUCHMANOVY)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek