Ohlášky 3. adventního týdne (2015)

Neděle - 13. prosinec 2015 (3. neděle adventní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (KŘTINY VE STUDENCI - HYLMAROVI)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Pondělí - 14. prosinec 2015

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 15. prosinec 2015

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA LUĎKA VOTOČKA)

Středa - 16. prosinec 2015

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
18:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 17. prosinec 2015

07:30-07:50 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v Čisté u Horek

Pátek - 18. prosinec 2015

16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ)

Sobota - 19. prosinec 2015

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v Čisté u Horek

Neděle - 20. prosinec 2015 (4. neděle adventní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

Příležitostná oznámení

  • Koncert v kostele v Zálesní Lhotě v neděli 13. 12. od 18 h.