Ohlášky 3. adventního týdne (2013)

Neděle - 15. prosinec 2013 (3. neděle adventní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (za Rodinu Havrdovu a Exnerovu)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 16. prosinec 2013

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 17. prosinec 2013

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Na poděkování)

Středa - 18. prosinec 2013

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci (Na poděkování)
18:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 19. prosinec 2013

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Ludmilu Karáskovou a manžela)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 20. prosinec 2013

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Ludmilu a Františka Hákovy)

Sobota - 21. prosinec 2013

06:30 - rorátní mše sv. v Zálesní Lhotě (Tradiční ritus 1962, po mši zpívané roráty, pouze v příp. počasí)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 22. prosinec 2013 (4. neděle adventní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Cecilii Exnerovou, rodiče a sourozence)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek