Ohlášky 29. týdne v mezidobí (2017)

Neděle - 22. říjen 2017 (29. neděle B. R.)

DEN MODLITEB ZA MISIE
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA MISIE)
09:30 - mše sv. v Roztokách u Jil.
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Pondělí - 23. říjen 2017

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 24. říjen 2017 (pam. sv. Antonína Maria Klareta)

18:00 - mše sv. ve Studenci (ZA RŮŽENU HORÁČKOVOU, MANŽELA A VNUKA)

Středa - 25. říjen 2017

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Roztokách u Jil.
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 26. říjen 2017

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 27. říjen 2017

16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA LUDMILU HENDRYCHOVU A CELÝ ROD)

Sobota - 28. říjen 2017 (svátek sv. Šimona a Judy)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek
KONEC LETNÍHO ČASU

Neděle - 29. říjen 2017 (30. neděle b. r.)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA BOHUMILA KOUDELKU. MANŽELKU A OBA RODY)
09:30 - mše sv. v Roztokách u Jil.
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS (KRISTA KRÁLE))

Příležitostná oznámení

  • Výsledek sbírky na misie bude v příštích ohláškách
  • Vyzvedněte si objednané kalendáře a označte na seznamu v sakristii odebrání objednaného počtu
  • Od středy platí zvláštní dovolení pro církevní provincie v ČR, o možnosti získání plnomocných odpustků duším v očistci pro ty, kdo z vážných důvodů nemohou tyto získat v dušičkovém týdnu. Mohou tak učinit již od 25. října a platí to až do r. 2019
  • Od 1. do 8. listopadu je možné získání plnomocných odpustků pro duše v očistci za obvyklých podmínek: svátost pokání, sv. Přijímání a modlitba na úmysl sv. Otce
  • Přímá podmínka pak v každý z uvedených dnů: návštěva kostela a hřbitova s modlitbou Páně a Vyznání víry,- za zemřelé, v ostatních dnech lze získat takto odpustky částečné
  • Na misijní cukrárně se minulou neděli vybralo 4124,- Kč, Pán Bůh zaplať