Ohlášky 29. týdne v mezidobí (2016)

Neděle - 16. říjen 2016 (29. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU S PROSBOU ZA DALŠÍ POŽHNÁNÍ)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (POSVÍCENÍ Z. LHOTA)
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě

Pondělí - 17. říjen 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 18. říjen 2016 (svátek sv. Lukáše)

čtení z památky: Lekc. č. V
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ S PROSBOU O DALŠÍ B.P.)

Středa - 19. říjen 2016 (pam. sv. Pavla od Kříže a sv. Jana a Izáka a druhů)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 20. říjen 2016

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 21. říjen 2016 (pam. bl. Karla Rakouského a celý rod)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA M. MÜHLA A CELÝ ROD)

Sobota - 22. říjen 2016

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 23. říjen 2016 (30. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA ROD JIRANŮ A JANDŮ)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
PASTORAČNÍ PLÁN:
SVÁTEK DUŠIČEK OSLAVIT STEJNÝM ZPŮSOBEM JAKO KAŽDÝ ROK, A 10. 12. ADVENTNÍ FARNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

Příležitostná oznámení

  • V neděli po mši sv. ve Studenci se koná na faře misijní cukrárna. Informace na plakátku
  • Vikariátní setkání mládeže se koná příští víkend v Jilemnici: (22. 10. a 23. 10.) - informace na plakátku