Ohlášky 27. týdne v mezidobí (2016)

Neděle - 02. říjen 2016 (27. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA ŽIVÉ SPOLEČENSTVÍ)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek

Pondělí - 03. říjen 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 04. říjen 2016 (pam. sv. Františka z Assisi)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA FRANTIŠKA ŠIMÁČKA)

Středa - 05. říjen 2016 (pam. sv. Palmáce)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ)
18:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 06. říjen 2016 (pam.sv. Bruna)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA PAVLA JANDU)
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 07. říjen 2016 (Svátek Panny Marie Růžencové)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
20:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě

Sobota - 08. říjen 2016 (první sobota v měsíci)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě

Neděle - 09. říjen 2016 (28. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA MARII MÜHLOVOU A MANŽELA)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách (POSVÍCENÍ ROZTOKY)
11:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek (POSVÍCENÍ ČISTÁ)

Příležitostná oznámení

  • Misijní klubko dětí se koná ve středu na faře ve Studenci od 17. 00 h.
  • Avízo nabídky stolních kalendářů 2017 v kostelích
  • 9. 10. = posvícení v Čisté, mše v Z. Lhotě v sobotu s nedělní platností
  • Koncert v kostele ve Studenci v pátek 7. 10. od 20 hodin
  • Říjnové setkání ministrantů v sobotu 15. 10. od 9: 00 hodin v kostele