Ohlášky 27. týdne v mezidobí (2012)

Neděle - 07. říjen 2012 (27. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za+ Cecilii tauchmanovou, manžela a rodiče)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Pondělí - 08. říjen 2012

mše sv. ve Studenci nebude
18:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 09. říjen 2012

votivní mše o Panně Marii
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Františka Šimáčka a rodiče)

Středa - 10. říjen 2012

votivní mše o sv. Josefu
07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za uzdravení)
18:00 - mše sv. v Roztokách
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 11. říjen 2012

07:15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za r.d. Fr. Kudláčka)
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek
 

Pátek - 12. říjen 2012 (pam. sv. Radima)

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Fr. Tauchmana, manželku a celý rod)
20:00 - adorace v Roztokách

Sobota - 13. říjen 2012

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 14. říjen 2012 (28. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách (POSVÍCENÍ)
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • V neděli 7. 10. se koná sbírka na blahořečení čtrnácti pražských mučedníků
  • V neděli 7. 10. se při bohoslužbách čte Pastýřský list o. biskupa k roku víry
  • Věnujte pozornost změnám bohoslužeb v Čisté a Z. Lhotě tento a příští týden
  • Informace o sportovním kroužku pro děti pod záštitou Orla najdete na vývěsce a u Filipa Kužela, tel.: 774267877