Ohlášky 27. týdne v mezidobí (2011)

Neděle - 02. říjen 2011 (27. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Ladislava Tauchmana)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - růžencová pobožnost v kostele ve Studenci

Pondělí - 03. říjen 2011

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 04. říjen 2011 (pam. sv. Františka z Assisi)

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 05. říjen 2011

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 06. říjen 2011 (pam.sv. Bruna, kněze)

07:15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 07. říjen 2011 (pam Panny Marie Růžencové, první pátek)

07:30 - mše sv. v kostele v Roztokách
16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Sobota - 08. říjen 2011

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě

Neděle - 09. říjen 2011 (28. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách (posvícení)
11:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek (posvícení)
11:00 - bohoslužba v Zálesní Lhotě
več. modlitba se nekoná

Příležitostná oznámení

  • Mezivikariátní setkání mládeže Jičína a Jilemnice se uskuteční 7. – 9. října v Nové Pace. Účast otce biskupa Jana., mše sv. s ním pro kněze a mladé lidi cca v So v 15 h.
  • Roztocká farnost se chystá na biřmování, Mládeži! Komu je nad 14 let a ještě nebyl u biřmování, připojte se. Informace u pana faráře, seznam na stolečku