Ohlášky 26. týdne v mezidobí (2016)

Neděle - 25. září 2016 (26. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě

Pondělí - 26. září 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 27. září 2016 (pam. sv. Vincence z Pauly)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 28. září 2016 (SLAVNOST SV. VÁCLAVA)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 29. září 2016 (svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
13:00 - pohřební mše sv. v kostele v Čisté (JOSEF GROF)

Pátek - 30. září 2016 (pam. sv. Jeronýma)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci

Sobota - 01. říjen 2016 (pam sv. Terezie od dítěte Ježíše)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:30 - adorace v kostele v Čisté
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 02. říjen 2016 (25. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek (TRADIČNÍ RITUS 1962)

Příležitostná oznámení

  • Avízo nabídky stolních kalendářů 2017 v kostelích
  • 9. 10. = posvícení v Čisté, mše v Z. Lhotě v sobotu s nedělní platností