Ohlášky 26. týdne v mezidobí (2014)

Neděle - 28. září 2014 (Slavnost sv. Václava, mučedníka)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - Bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
17:00 - varhanní koncert kostele Studenec

Pondělí - 29. září 2014

Mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 30. září 2014 (pam. sv. Jeronýma, kněze a uč. círk.)

18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA ANEŽKU PLECHÁČOVOU, MANŽELA A SYNA)

Středa - 01. říjen 2014 (pam. sv. Terezie od dítěte Ježíše, panny a uč. círk.)

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 02. říjen 2014 (pam. sv. Andělů strážných)

07:30-07:50 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 03. říjen 2014 (první pátek)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - bohoslužba v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ)
19:45 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS 1962)

Sobota - 04. říjen 2014 (pam. sv. Františka z Assisi)

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci (KE CTI PANNY MARIE ZA ZACHOVÁNÍ MÍRU)
18:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (MIMOŘÁDNĚ)
17:00 – kytarový koncert kostel Studenec

Neděle - 05. říjen 2014 (27. neděle v mezidobí)

SVĚCENÍ ZVONŮ STUDENEC
08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA PAVLA JANDU)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek (VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA)

Příležitostná oznámení

  • Varhanní koncert kostel Studenec, 28. 9. od 17 hodin
  • kytarový koncert kostel Studenec, 4. 10. od 17 hodin
  • Smyčcový koncert kostel studenec – PRAGUE CELLO QUARTET – 17. 10 od 20:00 hod.
  • koncert Horní brusnice a mše sv. na Zvičině by měly být na plakátu