Ohlášky 26. týdne v mezidobí (2011)

Neděle - 25. září 2011 (26. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za zdeňka Urbana a Petra Vancla)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
17:30 - več. modlitba v kostele ve Studenci (Nešpory a požehnání)

Pondělí - 26. září 2011 (pam. sv. Kosmy a Damiána, muč.)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 27. září 2011 (pam. sv. Vincence z Pauly, kněze)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za farnost)

Středa - 28. září 2011 (SLAVNOST SV. VÁCLAVA, mučedníka)

16:30 - mše sv. v Roztokách
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Václava Jirana a celý rod)

Čtvrtek - 29. září 2011 (svátek sv. Gabriela, Michaela a Rafaela, archandělů)

07:15-45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 30. září 2011 (pam. sv. Jeronýma, kněze a uč. círk.)

07:30 - mše sv. v kostele v Roztokách
16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Václava Plecháče, manž. a děti, mše pro děti)

Sobota - 01. říjen 2011 (pam. sv. Terezie od dítěte Ježíše, panny a uč. círk.)

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
18:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 02. říjen 2011 (27. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Ladislava Tauchmana)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
17:30 - več. modlitba v kostele ve Studenci (Nešpory a požehnání)

Příležitostná oznámení

  • Naše farnost se chce připojit k modlitbě o. arcibiskupa Duky za náš národ. Stane se tak v předvečer svátku sv. Václava před vystavenou Nejsv. Svátostí
  • Mezivikariátní setkání mládeže Jičína a Jilemnice se uskuteční 7. – 9. října v Nové Pace. Účast otce biskupa Jana., mše sv. s ním pro kněze a mladé lidi cca v So v 15 h.