Ohlášky 25. týdne v mezidobí (2015)

Neděle - 20. září 2015 (25. neděle během roku)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA MRŇÁVKA A CELÝ ROD)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
bohoslužba v kostele v Čisté u Horek NEBUDE
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS 1962)

Pondělí - 21. září 2015 (svátek sv. Matouše)

mše svatá ve Studenci nebude

Úterý - 22. září 2015

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 23. září 2015 (pam. Sv. patera Pia z Pietralciny, kněze)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
mše svatá v kostele v Roztokách mimořádně nebude
adorace NSO v kostele ve Studenci mimořádně nebude

Čtvrtek - 24. září 2015

07:30-07:50 - adorace NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v Čisté u Horek

Pátek - 25. září 2015

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA VÁCLAVA PLECHÁČE, MANŽELKU A DĚTI)
 

Sobota - 26. září 2015 (pam. sv. Kosmy a Damiána, mučedníků)

mše svatá v Čisté u Horek
 

Neděle - 27. září 2015 (26. neděle během roku)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU S PROSBOU O D B P)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Oznamujeme láskám Vašim, že Marie Vacková a Pavel Horáček si hodlají 3. října zde udělit svátosat manželskou
  • Nabídka přípravy na biřmování