Ohlášky 25. týdne v mezidobí (2014)

Neděle - 21. září 2014 (25. neděle v mezidobí)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - Bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě

Pondělí - 22. září 2014

Mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 23. září 2014 (sv. Pia z Pietralciny, kněze)

18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ)

Středa - 24. září 2014

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 25. září 2014

07:30-07:50 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA LADISLAVA JEBAVÉHO, RODIČE A VNUKA)
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 26. září 2014 (sv. Kosmy a Damiána, mučedníků)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - bohoslužba v kostele ve Studenci (ZA RŮŽENU HORÁČKOVU, MANŽELA A VNUKA)
mše pro děti

Sobota - 27. září 2014 (sv. Vincence de Paula, kněze)

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci (KE CTI PANNY MARIE ZA ZACHOVÁNÍ MÍRU)
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 28. září 2014 (Slavnost sv. Václava, mučedníka)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - Bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Sbírka na církevní školy dnešní neděle
  • Zkouška dětí u Horáčků ve středu 24. 9. od 17 hodin
  • Svěcení zvonů: Studenec, 5. 10., při mši sv. kostel Studenec
  • Varhanní koncert Studenec, 28. 9. od 17 hodin v kostele Studenec